Οι ακαθαρσίες ή η σκόνη στη φωτογραφική μηχανή όταν εναλλάσσονται οι φακοί ή αφαιρείται το καπάκι σώματος μπορεί να προσκολληθούν στον αισθητήρα εικόνας και να επηρεάσουν τις φωτογραφίες σας. Η επιλογή Καθαρ. αισθητήρα εικόνας δονεί τον αισθητήρα για την αφαίρεση της σκόνης.