Λάβετε δεδομένα αναφοράς για την επιλογή Απομάκρυνση Σκόνης Φωτογραφίας στο NX Studio. Η Απομάκρυνση Σκόνης Φωτογραφίας επεξεργάζεται τις φωτογραφίες NEF (RAW) για τον μετριασμό των επιπτώσεων που προκαλούνται από τη σκόνη που προσκολλάται μπροστά από τον αισθητήρα εικόνας της φωτογραφικής μηχανής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του NX Studio.

Η επιλογή Εικ. απομ. σκόν. φωτ. αναφ. είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι τοποθετημένος στη φωτογραφική μηχανή φακός CPU. Συνιστάται φακός με εστιακή απόσταση τουλάχιστον 50 mm. Όταν χρησιμοποιείτε φακό με zoom, επιλέξτε πλήρη μεγέθυνση.

 1. Ενεργοποιήστε μία επιλογή έναρξης.

  Επισημάνετε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε το J. Για έξοδο χωρίς λήψη δεδομένων απομάκρυνσης σκόνης εικόνας, πατήστε το G.

  • Έναρξη: Θα προβληθεί ένα μήνυμα και η ένδειξη «rEF» θα εμφανιστεί στο σκόπευτρο και στον πίνακα ελέγχου.
  • Καθαρ. αισθητ. και έναρξη: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να καθαρίσετε τον αισθητήρα εικόνας πριν από την έναρξη. Θα προβληθεί ένα μήνυμα και η ένδειξη «rEF» θα εμφανιστεί στην οθόνη του σκοπεύτρου και του πίνακα ελέγχου, όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός.

 2. Καδράρετε στο σκόπευτρο ένα λευκό αντικείμενο χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

  Με τον φακό σε απόσταση περίπου δέκα εκατοστών από ένα καλά φωτισμένο, λευκό αντικείμενο χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καδράρετε το αντικείμενο ώστε να γεμίσει το σκόπευτρο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση.

  Στη λειτουργία αυτόματης εστίασης, η εστίαση θα ρυθμιστεί αυτόματα στο άπειρο. Στη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης, ρυθμίστε την εστίαση στο άπειρο χειροκίνητα.

 3. Προχωρήστε στη λήψη δεδομένων αναφοράς απομάκρυνσης σκόνης.

  Πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι κάτω για να λάβετε δεδομένα αναφοράς για την απομάκρυνση σκόνης φωτογραφίας. Η οθόνη απενεργοποιείται όταν πατάτε το κουμπί λήψης.

  Εάν το αντικείμενο αναφοράς είναι πολύ φωτεινό ή πολύ σκοτεινό, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη δεδομένων αναφοράς για την Απομάκρυνση Σκόνης Φωτογραφίας από τη φωτογραφική μηχανή και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα. Διαλέξτε άλλο αντικείμενο αναφοράς και επαναλάβετε τη διαδικασία από το Βήμα 1.

Καθαρισμός Αισθητήρα Εικόνας

Τα δεδομένα αναφοράς απομάκρυνσης σκόνης εικόνας που εγγράφηκαν πριν από τον καθαρισμό του αισθητήρα εικόνας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με φωτογραφίες που τραβήχτηκαν έπειτα από τον καθαρισμό του αισθητήρα εικόνας. Επιλέξτε Καθαρ. αισθητ. και έναρξη μόνο αν τα δεδομένα αναφοράς απομάκρυνσης σκόνης δεν θα χρησιμοποιηθούν με υπάρχουσες φωτογραφίες.

Δεδομένα Αναφοράς Απομάκρυνσης Σκόνης Φωτογραφίας

Τα ίδια δεδομένα αναφοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με διαφορετικούς φακούς ή διαφορετικά διαφράγματα. Οι φωτογραφίες αναφοράς δεν μπορούν να προβληθούν χρησιμοποιώντας λογισμικό απεικόνισης υπολογιστών. Κατά την προβολή φωτογραφιών αναφοράς στη φωτογραφική μηχανή εμφανίζεται ένα μοτίβο πλέγματος.