Διαλέξτε μία γλώσσα για τα μενού και τα μηνύματα της φωτογραφικής μηχανής.