Εάν έχει επιλεχθεί Ενεργοποίηση, νέες φωτογραφίες θα αποσταλούν αυτόματα στην έξυπνη συσκευή (αν η φωτογραφική μηχανή δεν είναι σε σύνδεση με την έξυπνη συσκευή, οι φωτογραφίες θα επισημανθούν προς αποστολή και θα αποσταλούν την επόμενη φορά που θα γίνει ασύρματη σύνδεση). Δεν αποστέλλονται video. Εάν επιλέξετε Απενεργοποίηση όταν είναι επιλεγμένες φωτογραφίες προς αποστολή, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης. Για να αφαιρέσετε τη σήμανση αποστολής από όλες τις φωτογραφίες, επισημάνετε την επιλογή Ναι και πατήστε το J.

Σήμανση Αποστολής

Δεν μπορούν να επισημανθούν περισσότερες από 1.000 φωτογραφίες προς αποστολή σε μία φορά.

Πριν από την αλλαγή του χαρακτηρισμού των φωτογραφιών που επισημαίνονται προς αποστολή, επιλέξτε Απενεργοποίηση για Bluetooth > Σύνδεση δικτύου ή κλείστε το ασύρματο δίκτυο επιλέγοντας Ενεργοποίηση για Λειτουργία πτήσης.