Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις εκτός από τη Γλώσσα (Language) και τη Ζώνη ώρας και ημερομηνία στις προεπιλεγμένες τιμές τους (0 Προεπιλογές). Γίνεται επίσης επαναφορά των πληροφοριών copyright και άλλων καταχωρήσεων, που έχουν γίνει από τον χρήστη. Συνιστάται η αποθήκευση των ρυθμίσεων χρησιμοποιώντας την επιλογή Αποθήκ./φόρτωση ρυθμίσ. στο μενού ρυθμίσεων πριν από την εκτέλεση της επαναφοράς (0 Αποθήκ./Φόρτωση Ρυθμίσ.).