Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να κλειδώσετε τον καθρέφτη πάνω, ώστε η σκόνη που δεν μπορεί να αφαιρεθεί με την επιλογή Καθαρ. αισθητήρα εικόνας να μπορεί να αφαιρεθεί χειροκίνητα. Έχετε υπόψη, ωστόσο, ότι επειδή ο αισθητήρας εικόνας μπορεί να υποστεί εύκολα ζημιά, σας συνιστούμε ο χειροκίνητος καθαρισμός να εκτελείται μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.