Εάν έχει επιλεχθεί Ενεργοποίηση, η ένδειξη ετοιμότητας φλας (M) θα αναβοσβήνει αν χρειάζεται φλας για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη έκθεση.