Εάν έχει επιλεχθεί Ενεργοποίηση, η οθόνη πληροφοριών θα εμφανιστεί στην οθόνη όταν ενεργοποιηθεί η φωτογραφική μηχανή. Εάν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία κατά τον επιλεγμένο χρόνο για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση c4 (Υστέρηση απενεργ. οθόνης) > Οθόνη πληροφοριών, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί, αλλά μπορεί να αποκατασταθεί πατώντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση και μετά αφήνοντάς το. Εάν έχει επιλεχθεί Απενεργοποίηση, η οθόνη πληροφοριών μπορεί να εμφανιστεί πατώντας το κουμπί R.