Προβάλετε την τρέχουσα έκδοση firmware της φωτογραφικής μηχανής.