Hvis Fra er valgt, lyser kontrolpanelet og knappen til baggrundslys (belysning) kun, mens afbryderen drejes hen på D. Hvis Til er valgt, forbliver baggrundslyset tændt, mens standbytimeren er aktiv. Uanset den valgte indstilling slukker baggrundslyset, når der trykkes på udløserknappen; hvis Til er valgt, tænder det igen, når du løfter din finger fra udløserknappen. Vælg Fra for øget batteribrugstid.

Knap til baggrundslys

1 Knappen T
2 Knappen U
3 Knappen I
4 Knappen Y
5 Markør på hjul til valg af udløserindstilling

6 Knappen G
7 Knappen L (Z/Q)
8 Knappen X
9 Knappen W (M)
10 Knappen J
11 Knappen K
12 Knappen O (Q)

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video