Vælg den lysstyrke, der er nødvendig for at udløse højlysvisning i videoen. Jo lavere værdien er, desto større spektrum af lysstyrker vises der som højlys. Hvis 255 er valgt, viser højlysvisningen kun områder, der potentielt er overeksponerede.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video