Når der tages et billede, navngiver kameraet filen ved at lægge 1 til det sidst anvendte filnummer. Denne indstilling bestemmer, om filnummereringen fortsætter fra det sidste nummer, der blev anvendt, når der oprettes en ny mappe, når hukommelseskortet formateres, eller der sættes et nyt hukommelseskort i kameraet.

Filnummereringssekvens

Hvis den aktuelle mappe har nummeret 999 og indeholder enten 5000 billeder eller et billede med nummeret 9999, deaktiveres udløserknappen, og der kan ikke tages flere billeder (desuden deaktiveres optagelse af video muligvis, hvis kameraet beregner, at antallet af filer, der kræves for at optage en video i maksimal længde, ville gøre, at mappen kom til at indeholde over 5000 filer eller en fil med et nummer på over 9999). Vælg Nulstil for brugerindstilling d7 (Filnummereringssekvens), og formatér derefter enten det aktuelle hukommelseskort, eller isæt et nyt.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video