Hvis (W) er valgt, vises eksponeringsindikatorerne på kontrolpanelet, i søgeren og i informationsvisningen med negative værdier til venstre og positive værdier til højre. Vælg (V) for at få vist positive værdier til venstre og negative værdier til højre.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video