Valg af Ja tillader justeringer, der normalt foretages ved at holde knappen E, S (Q), I, BKT, Y, W (M), T, U eller AF-indstilling nede og dreje på et kommandohjul, at blive foretaget ved at dreje kommandohjulet, når knappen slippes. Dette gælder også knapper, som Aktiv D-Lighting, Eksp.forsinkelsesindstilling, Hvidbalance eller Eksponeringsindstilling er blevet knyttet til som en indstilling af “tryk +kommandohjul” i brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning, 0 f1: Brugerd. knaptilknytning) og for knapper, som Aktiv D-Lighting, Eksp.forsinkelsesindstilling, ISO-følsomhed, Eksponeringsindstilling, Eksponeringskompensation eller Lysmåling er blevet knyttet til ved hjælp af brugerindstilling f10 (Tilknyt MB-D18-knapper, 0 f10: Tilknyt MB-D18-knapper). Indstillingen afsluttes, når der igen trykkes på en vilkårlig af de pågældende knapper, udløserknappen trykkes halvt ned, eller standbytimeren udløber.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video