Dette element er kun tilgængeligt på kompatible AF-P-objektiver, der ikke har en kontakt til vibrationsreduktion (VR). Valg af Til aktiverer vibrationsreduktion (VR), der træder i kraft, når udløserknappen trykkes halvt ned. Vælg Fra for at deaktivere vibrationsreduktion (VR).

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video