Vælg fremhævelsesfarve for fokusfremhævelse. Fremhævelse kan slås til eller fra og dets følsomhed justeres ved at trykke på knappen i under Live View og vælge Fremhævelsesniveau.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video