Vælg, om lukkerne på de fjernstyrede kameraer synkroniseres med lukkeren på masterkameraet, når der anvendes en ekstra trådløs fjernbetjening i indstillingen Synkroniseret udløsning.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video