Dette punkt vises kun med objektiver, der understøtter det. Valg af Aktiver gør det muligt at anvende objektivfokusringen til manuel fokus, når kameraet er i autofokusindstilling. Når du har trykket udløserknappen halvt ned for at fokusere, skal du holde knappen trykket halvt ned og justere fokus med fokusringen. For at fokusere igen ved hjælp af autofokus skal du løfte fingeren fra udløserknappen og derefter igen trykke den halvt ned. For at hindre anvendelse af objektivfokusringen til manuel fokus, når kameraet er i autofokusindstilling, skal du vælge Deaktiver.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video