Vælg, om billedtjek er tilgængeligt under optagelse af billedserier (udløserindstillingerne Cl, Ch og Qc) i Live View. Hvis Fra er valgt, slukker både skærmen og skærmens baggrundslys under eksponeringer.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video