Denne indstilling afgør, hvilke indstillinger der påvirkes, når AE- & flash-bracketing eller AE-bracketing er valgt for indstillingen Indst. af auto-bracketing i billedoptagemenuen i manuel eksponeringsindstilling.

Flash-bracketing udføres kun med flashstyringen i-TTL eller qA (automatisk blænde). Hvis en anden indstilling end Kun flash er valgt, og flashen ikke anvendes, fastsættes ISO-følsomhed ved værdien for det første billede, når auto ISO-følsomhedsstyring er slået til (0 ISO-følsomhedsindstillinger).

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video