Vælg, om drejning af afbryderen over på D kun aktiverer kontrolpanelet og knappen til baggrundslys eller desuden også tænder informationsvisningen.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video