Vælg de funktioner, der knyttes til kameraets knapper, hvad enten de anvendes individuelt eller i kombination med kommandohjulene, når Live View–vælgeren drejes hen på 1 i Live View.

Tryk

For at vælge funktioner for følgende knapper skal du markere den ønskede indstilling og trykke midt på multivælgeren:

0 Knappen Pv
v Knappen Fn1
x Knappen Fn2
8 Sekundær vælgers midte
G Udløserknap

"Tryk" og "Tryk + kommandohjul"

Visse funktioner kan ikke knyttes samtidigt til begge funktionerne "tryk" og "tryk + kommandohjul" for nogle knapper. Ved tilknytning af en sådan funktion til "tryk", når den allerede er knyttet til "tryk + kommandohjul", sættes indstillingen "tryk + kommandohjul" til Ingen, mens tilknytning af en sådan funktion til "tryk + kommandohjul", når den allerede er knyttet til "tryk", sætter indstillingen "tryk" til Ingen.

Funktionerne, der kan knyttes til disse knapper, er som følger:

Indstilling 0 v x 8 G
tPowerblænde (åbn)
qPowerblænde (luk)
iEksponeringskompensation +
hEksponeringskompensation –
rIndeksmarkering
sVis billedoptageinformation
BAE/AF-lås
CKun AE-lås
EAE-lås (hold)
FKun AF-lås
CTag billeder
1Optag videoer
Ingen

Du kan vælge mellem følgende indstillinger:

Powerblænde

Powerblænde er kun tilgængelig i eksponeringsindstillingerne A og M og kan ikke anvendes, mens der vises optageinfo om billedet (ikonet 6 indikerer, at powerblænden ikke kan anvendes). Visningen blinker muligvis hurtigt, mens blænden justeres.

"Optag videoer"

Når Optag videoer er valgt for Udløserknap, er intervaloptagelse ikke tilgængelig.

Tryk + kommandohjul

For at vælge funktioner til følgende knapper i kombination med kommandohjulene, skal du markere en indstilling og trykke midt på multivælgeren:

1 Knappen Pv + y
w Knappen Fn1 + y
9 Sekundær vælgers midte + y

Følgende funktioner kan udføres ved at trykke på disse knapper og dreje et kommandohjul:

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video