Ved standardindstillingen Målt værdi > under > over (H) udføres bracketing af eksponering, flash og hvidbalance i følgende rækkefølge: Det uændrede billede tages først, dernæst billedet med den laveste værdi efterfulgt af billedet med den højeste værdi. Hvis Under > Målt værdi > over (I) er valgt, fortsætter optagelsen i rækkefølge fra laveste til højeste værdi. Denne indstilling har ingen effekt på Aktiv D-Lighting-bracketing.

A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger

a: Autofokus

b: Lysmåling/eksponering

c: Timere/AE-lås

d: Optagelse/visning

e: Bracketing/flash

f: Knapper

g: Video